A Vezető- és Továbbképzési Központ (a továbbiakban: Központ) küldetése a kormányzati, szakpolitikai és az egyetemi stratégiai tervekben meghatározott — a közszolgálati vizsgarendszerre, közszolgálati továbbképzési rendszerre, szakirányú továbbképzési rendszerre irányuló — tevékenységének folyamatosan magas színvonalon történő ellátása. Feladatai teljesítésével a közszolgálati tisztviselők, állami tisztviselők hatékony fejlesztését, ezen keresztül hazánk versenyképességét, végső soron a jó kormányzást szolgálja.

A Központ törekszik arra, hogy a magyar közszolgálatban dolgozó tisztviselők számára olyan képzési- és vizsgáztatási rendszert működtessen, melynek keretein belül az érintettek kiváló minőségű tananyagokkal, felkészült oktatókkal és korszerű oktatási környezetben szerzik meg a munkavégzésük eredményes ellátásához szükséges ismereteket, képességeket és attitűdöket. Kiemelt figyelmet fordít a közszolgálati szakterületek valós igényeinek széles spektrumának lefedésére, ezért olyan továbbképzési programkínálatot biztosít, amelyben minden szereplő megtalálja a fejlődését és szakmai előrehaladását elősegítő képzési programot.


A Központ folyamatosan fejleszti szervezetét és erőforrásait, korszerű oktatási felületekre helyezve elektronizálja tanulástámogató tevékenységét és ügyviteli folyamatait.


A Központ felelősséget vállal azért, hogy tevékenységét az érvényes jogszabályi előírásoknak és egyéb szervezetszabályozó eszközökben foglaltaknak megfelelően, ellenőrzött és felügyelt körülmények között a kutatásetikai normákra figyelemmel végezze.